نوار کناری

کولیس سی ام تی مدل CMT-200 گستره 0-200 میلیمتر

1.040.000 تومان
جنس :استیل - استیل ضد زنگواحد اندازه گیری گیج و کولیس : اینچ، میلی‌مترویژگی‌های گیج و کولیس : خوانش معمولی...

کولیس پراید مدل P4016-200 گستره 0-200 میلیمتر

2.540.000 تومان
جنس : استیل، استیل ضد زنگواحد اندازه گیری گیج و کولیس : میلی‌مترویژگی‌های گیج و کولیس : خوانش معمولی...

کولیس پراید مدل P3004-300 گستره 0-300 میلیمتر

3.440.000 تومان
جنس :استیل - استیل ضدزنگواحد اندازه گیری گیج و کولیس : اینچ، میلی‌مترویژگی‌های گیج و کولیس : خوانش معمولی...

کولیس پراید مدل P3004-150 گستره 0-150 میلیمتر

1.710.000 تومان
جنس : استیل، استیل ضد زنگواحد اندازه گیری گیج و کولیس : اینچ ، میلی مترویژگی‌های گیج و کولیس : خوانش دیجیتال، خوانش معمولی...

کولیس ورنیه سی ام تی مدل CMT-150 گستره 0-150 میلیمتر

940.000 تومان
کولیس ورنیه سی ام تی مدل CMT-150 گستره 0-150 میلیمتر کولیس ورنیه دار برند CMT مدل 150 میلیمتری (15 سانتی متری) ساخت کشور چین می باشد. با توجه به ورنیه دار بودن این کولیس، کار با آن بسیار راحت و روان می باشد. دقت اندازه گیری این کولیس 0.001 اینچ ...

کولیس سی ام تی مدل CMT-300 گستره 0-300 میلیمتر

1.340.000 تومان
جنس : استیل، استیل ضد زنگواحد اندازه گیری گیج و کولیس : اینچ، میلی‌مترویژگی‌های گیج و کولیس : خوانش معمولی...

کولیس پراید مدل P4016-150 گستره 0-150 میلیمتر

2.140.000 تومان
جنس :استیل - استیل ضد زنگواحد اندازه گیری گیج و کولیس : میلی‌مترویژگی‌های گیج و کولیس : خوانش معمولی...

کولیس سی ام تی مدل CMT-150 گستره 0-150 میلیمتر

649.000 تومان
جنس :استیل ضد زنگواحد اندازه گیری گیج و کولیس :اینچ، میلی‌مترویژگی‌های گیج و کولیس : خوانش معمولی...

کولیس عمق سنج ورنیه پراید مدل P4014-500 گستره 0-500 میلیمتر

8.840.000 تومان
جنس : استیل ضد زنگ ، فولاد ، فولاد کرومواحد اندازه گیری گیج و کولیس : اینچ، میلی‌مترویژگی‌های گیج و کولیس : خوانش معمولی...

کولیس سی ام تی مدل CMT-200 گستره 0-200 میلیمتر

949.000 تومان
جنس :استیلواحد اندازه گیری گیج و کولیس : اینچ، میلی‌مترویژگی‌های گیج و کولیس : خوانش معمولی...

کولیس پراید مدل P4016-300 گستره 0-300 میلیمتر

3.340.000 تومان
جنس : استیل، استیل ضد زنگواحد اندازه گیری گیج و کولیس : میلی‌مترویژگی‌های گیج و کولیس : خوانش معمولی...

کولیس پراید مدل P3040-300 گستره 0-300 میلیمتر

10.850.000 تومان
جنس : استیل ضد زنگواحد اندازه گیری گیج و کولیس : اینچ ، میلی مترویژگی‌های گیج و کولیس : خوانش معمولی...